Wednesday, 3 December 2008

Mana Aci... Nak Menang Dia Aje

Seorang pemimpin no 2 sebuah parti politik dalam kerajaan pemerintah memaklumkan bahawa dia tidak bermaksud untuk menyinggung orang Melayu apabila menolak konsep 'Ketuanan Melayu' kerana konsep 'ketuanan melayu' itu merujuk bahawa orang Melayu itu 'Tuan', dan orang lain (kaum lain) itu 'hamba'. Beliau sebaliknya hanya menerima konsep 'Kepimpinan Melayu' sahaja dalam sistem pemerintahan Malaysia masa kini. Beliau juga meminta orang ramai supaya mentafsir pandangannya itu mengikut konteks ucapannya yang penuh, selain meminta orang Melayu agar memahami berita-berita yang ditulis dalam suratkhabar aliran cina, kerana baginya suratkhabar cina ini lebih tepat dalam membuat petikan dan menilai ucapan beliau.

Cetusan Rasa MindaPolitik:
Inilah susahnya kalau tidak mahu memahami fakta sejarah yang sebenar-benarnya dan memahami makna dalam Bahasa Melayu. Istilah 'Ketuanan Melayu' dalam konteks sejarah sebenarnya merujuk kepada kepemimpinan Kesultanan Melayu sejak berkurun lamanya di nusantara ini, selain memperlihatkan kedaulatan bangsa Melayu itu sendiri. Malah tidak pernah sekali-kali orang Melayu menganggap orang lain (kaum lain) itu hamba kepada mereka kerana sifat orang Melayu itu sendiri amat menghormati orang lain. Apa yang peliknya pula, apabila pemimpin no 2 itu 'menyuruh' orang lain (selain daripada kaumnya) supaya melihat isu itu melalui suratkhabar cina, tetapi apabila isu Datuk Ahmad Ismail, pemimpin parti orang Melayu di satu bahagian di Pulau Pinang menyampaikan fakta sejarah yang sebenarnya, kenapa beliau tidak meminta semua pembaca melihat daripada perspektif suratkhabar Melayu (malah diboikotnya pula), sebaliknya suratkhabar cina beriya-iya memainkan isu tersebut. Mana aci...
MindaPolitik puji pemimpin ini kerana boleh dikategori fasih berbahasa Melayu, namun janganlah kerana hendak memenangi semula hati pemimpin no 1 partinya terpaksa membuat kenyataan yang telah menyinggung hati bangsa Melayu.... walaupun itu bukan maksudnya (katanyalah...dalam hati siapa tahu...)

No comments: